Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Wniosek należy  wypełnić w wersji elektronicznej dostępnej na Portalu dla Rodziców

  • ZAŁOŻENIE KONTA NA STRONIE: ZALOGUJ

OBOWIĄZUJĄCE TERMINY 

Postępowanie rekrutacyjne
 
- 28.02.2020 r. - Publikacja ofert poszczególnych placówek przedszkolnych.
- 02.03.2020 r. - 13.03.2020 r. - Składanie wniosków o przyjęcie do placówki przedszkolnej i ich rejestracja
- do 20.03.2020 r. - Kontrola i weryfikacja złożonych dokumentów
- 25.03.2020 r. (godz. 12.00) - Publikacja wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w placówkach uczestniczących w rekrutacji. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną placówkę - uzyskują informację o wynikach rekrutacji w „placówce pierwszego wyboru"
- 26.03.2020 r. - 30.03.2020 r. - Potwierdzanie woli rodziców przyjęcia do placówki dziecka zakwalifikowanego w wyniku rekrutacji poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Niedokonanie potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.
- 31.03.2020 r. (godz. 12.00) - Ogłoszenie list przyjętych dzieci.
 
Postępowanie uzupełniające
 
- 14.08.2020 r. - Publikacja ofert poszczególnych placówek przedszkolnych.
- 17.08.2020 r. - 21.08.2020 r. - Składanie wniosków o przyjęcie do placówki przedszkolnej i ich rejestracja
- do 24.08.2020 r. - Kontrola i weryfikacja złożonych dokumentów
- 26.08.2020 r. (godz. 12.00) - Publikacja wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w placówkach uczestniczących w rekrutacji. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną placówkę - uzyskują informację o wynikach rekrutacji w „placówce pierwszego wyboru"
- 27.08.2020 r. - 28.08.2020 r. - Potwierdzanie woli rodziców przyjęcia do placówki dziecka zakwalifikowanego w wyniku rekrutacji poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Niedokonanie potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce
- 31.08.2020 r. (godz. 12.00) - Ogłoszenie list przyjętych dzieci.
Szczegółowe informacje znajdują się w pliku "Nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych miasta Sieradza na rok 2020/21 - do pobrania w sekcji "Załączniki" na stronie
https://sieradz.eu/rekrutacja-20202021?fbclid=IwAR1R7bQpaNyzVVUWPTULF1waq5-FFkKi_Si285H81ZiPG-m8XUKQdAdU8J0