Przedszkole nr 6


Witam na stronie Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im "Jasia i Małgosi" w Sieradzu

Get Adobe Flash player

 

 

 W roku szkolnym 2022/2023 w naszym przedszkolu realizowany będzie 

projekt "Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im."Jasia i Małgosi" w Sieradzu w ramach konkursu "Nasze ekologiczne pracownie - edycja 2022"

Projekt współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

Całkowity koszt zadania wynosi: 77 700,00 zł

Kwota dofinansowania: 60 000,00 zł

Wkład własny: 17 700,00 zł

Czytaj więcej: Projekt WFOŚiGW w Łodzi

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Wniosek należy  wypełnić w wersji elektronicznej dostępnej na Portalu dla Rodziców

OBOWIĄZUJĄCE TERMINY 

Do 21.02.2023 r. – przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko edukacji przedszkolnej w dotychczasowej placówce.
a.    w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 01 marca 2023 r. do dnia 10 marca 2023 r.
b.    w postępowaniu uzupełniającym od dnia 16 sierpnia 2023 r. do dnia 18 sierpnia 2023 r.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziałów przedszkolnych oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów odbędzie się:
a.    w postępowaniu rekrutacyjnym do dnia 17 marca 2023 r.;
b.    w postępowaniu uzupełniającym do dnia 22 sierpnia 2023 r.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:
a.    w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 20 marca 2023 r. godz. 12.00;
b.    w postępowaniu uzupełniającym w dniu 24 sierpnia 2023 r. godz. 12.00.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia:
a.    w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 21 marca 2023 r. do dnia 28 marca 2023 r.;
b.    w postępowaniu uzupełniającym od dnia 25 sierpnia 2023 r. do dnia 28 sierpnia 2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:
a.    w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 30 marca 2023 r. godz. 12.00;
b.    w postępowaniu uzupełniającym w dniu 29 sierpnia 2023 r. godz. 12.00.

 

 

 

 

 

INFORMACJA

Przedszkole rozpoczyna pracę wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą od 1 września 2020 roku.

 

Czas pracy przedszkola

6:30-16:30

UWAGA !!!

  1. Wszelkie informacje dotyczące pobytu dziecka w przedszkolu przekażą Państwu wychowawcy grup za pomocą platformy iPrzedszkole lub poczty e-mail.
  2. O możliwości przeprowadzenia zebrań grupowych zostaniecie Państwo powiadomieni
    w najbliższym czasie.
  3. Informacje dotyczące funkcjonowania przedszkola oraz pracy wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczej będą przekazywane elektronicznie.

W związku z panującą pandemią będziecie Państwo zapoznani z wytycznymi i procedurami dotyczącymi przestrzegania reżimu sanitarnego w placówce oraz podejmowanymi  działaniami  w przypadku podejrzenia zachorowania na COVID -19.

 

     

 Przedszkole nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. "Jasia i Małgosi" w Sieradzu ul. Zajęcza 1

 

Copyright © 2024 Przedszkole nr 6 w SIeradzu  Rights Reserved.