Przedszkole nr 6


Witam na stronie Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im "Jasia i Małgosi" w Sieradzu

Get Adobe Flash player

 

 

Przedszkole rozpoczyna rok szkolny 2021/2022  

1 września 2021 roku.

 

Dzieci powinny być przyprowadzone do przedszkola w godzinach 6:30-8:45
(o godzinie 9:00 jest śniadanie).

Bieżących informacji udziela Dyrektor Przedszkola i nauczycielki w grupach.

 

Zajęcia integracyjne dla dzieci 3 letnich z udziałem rodziców odbędą się
25 sierpnia o godz. 10:00,
a zebranie informacyjne 26 sierpnia godz.15:00.

 

Zebrania grupowe z rodzicami dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne odbędą się na początku września, o czym poinformują Państwa wychowawcy grup poprzez platformę iPrzedszkole.   

Podczas zebrań z rodzicami oraz przyprowadzania i odbierania dzieci obowiązują zasady przestrzegania reżimu sanitarnego.

Szanowni Rodzice! 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z ZASADAMI NABORU DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO SIERADZ NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Adres strony internetowej, pod którym umieszczone są informacje:

https://sieradz.eu/rekrutacja-2021022

Wniosek o przyjęcie do placówki wypełniamy drogą elektroniczną. Link do wniosku umieszczony jest poniżej.
 
 
Postępowanie rekrutacyjne dla przedszkoli
 
- 26.02.2021 r. - Publikacja ofert poszczególnych placówek przedszkolnych.
- 01.03.2021 r. - 12.03.2021 r. - Składanie wniosków o przyjęcie do placówki przedszkolnej i ich rejestracja
- do 20.03.2021 r. - Kontrola i weryfikacja złożonych dokumentów
- 23.03.2021 r. (godz. 12.00) - Publikacja wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w placówkach uczestniczących w rekrutacji. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną placówkę - uzyskują informację o wynikach rekrutacji w „placówce pierwszego wyboru"
- 26.03.2021 r. - 30.03.2021 r. - Potwierdzanie woli rodziców przyjęcia do placówki dziecka zakwalifikowanego w wyniku rekrutacji poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Niedokonanie potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.
- 31.03.2021 r. (godz. 12.00) - Ogłoszenie list przyjętych dzieci.
Postępowanie uzupełniające
- 16.08.2021 r. - 20.08.2021 r. - Składanie wniosków o przyjęcie do placówki przedszkolnej i ich rejestracja
- do 23.08.2021 r. - Kontrola i weryfikacja złożonych dokumentów
- 25.08.2021 r. (godz. 12.00) - Publikacja wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w placówkach uczestniczących w rekrutacji. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną placówkę - uzyskują informację o wynikach rekrutacji w „placówce pierwszego wyboru"
- 26.08.2021 r. - 27.08.2021 r. (do godz. 12.00) - Potwierdzanie woli rodziców przyjęcia do placówki dziecka zakwalifikowanego w wyniku rekrutacji poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Niedokonanie potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce
- 30.08.2021 r. (godz. 15.00) - Ogłoszenie list przyjętych dzieci.
 
Szczegółowe informacje znajdują się w pliku "Nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych miasta Sieradza na rok 2020/21 - do pobrania w sekcji "Załączniki" na dole strony w powyższym linku.

 

 

     

 Przedszkole nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. "Jasia i Małgosi" w Sieradzu ul. Zajęcza 1

 

Copyright © 2021 Przedszkole nr 6 w SIeradzu  Rights Reserved.