Przedszkole nr 6


Witam na stronie Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im "Jasia i Małgosi" w Sieradzu

Get Adobe Flash player

 

 

"Lepszy start przedszkolaków"

 

Cel projektu: Wyrównanie szans w dostępie do edukacji przedszkolnej i wyrównanie dysproporcji rozwojowych 114 dziewczynek i 115 chłopców oraz poniesienie kompetencji 38 nauczycielek Przedszkola nr 6 i Przedszkola nr 15 w Sieradzu w okresie 09.2020-06.2022r. Poprzez organizację 2601h zajęć dodatkowych, podniesienie kompetencji 38 nauczycielek oraz dostosowanie i wyposażenie miejsc przedszkolnych, 114 dziewczynek i 115 chłopców, w tym 25 dzieci niepełnosprawnych zwiększy swoje szanse w edukacji przedszkolnej, wyrówna deficyty rozwojowe i podniesie umiejętności przydatne w dalszym procesie kształcenia, a także zwiększy swoje szanse w dostępie do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

 

Zakres:

1. dodatkowe zajęcia dla przedszkolaków, zarówno wyrównujące dysproporcje, jak i rozwijające uzdolnienia:

- zajęcia logopedyczne

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

- terapia neurologopedyczna, sensoryczna

- zajęcia rozwijające emocje i relacje społeczne

- dogoterapia i hipoterapia

- terapia metodą Tomatisa

- zajęcia teatralne, muzyczne i taneczne

- programowanie i kodowanie

2. Zakup ponad 1000 sztuk pomocy dydaktycznych: zestawy do zajęć logopedycznych wraz ze sprzętem komputerowym i logopedycznym oprogramowaniem multimedialnym, tablica multimedialna w kształcie stołu z wbudowanym komputerem zestawy multimedialne, nowoczesny sprzęt do prowadzenia terapii metodą Tomatisa, sprzęt sportowy, gry i zabawy wspomagające rozwój, a także materiały plastyczno – techniczne do prowadzenia zajęć w projekcie

3. Podniesienie kwalifikacji nauczycieli 

- Studia podyplomowe: Logopedia, Integracja sensoryczna

- Szkolenia: Edukacja poprzez ruch, Zastosowanie Metody Krakowskiej i Metody Montessori w pracy z dziećmi, nauka czytania, terapia ręki, sensoplastyka, kodowanie i programowanie w przedszkolu

 

Realizatorzy: sieradzkie przedszkola prowadzące oddziały integracyjne tj. Przedszkole nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Jasia i Małgosi” przy ul. Zajęczej i Przedszkole nr 15 przy ul. Stacheckiego-Koliba

 

Wartość projektu: 762 114,38 zł

Wysokość dofinansowania: 647 791,38 zł

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – Europejski Fundusz Społeczny

 

     

 Przedszkole nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. "Jasia i Małgosi" w Sieradzu ul. Zajęcza 1

 

Copyright © 2021 Przedszkole nr 6 w SIeradzu  Rights Reserved.